0964 288 588
vien

Phương pháp cắt may mới

img603
img602

HÌNH THÂN SAU
AB = dài áo
AC = hạ nách
AD = hạ eo
AE = vào cổ
AE2 = hạ cổ
S: điểm giữa EE2 S1S = 1/2 E1S
AF = ngang vai AF vuông góc với AB FG vuông góc với AF EG = sườn vai CC1 = ngang ngực
O: điểm giữa C1H OO1 = 1/3 C2O
J: điểm giữa GH JJ1 vuông góc GH C1O1H J1G = đường cong nách áo DD1 = ngang eo BB1 = ngang mông C1D1 = sườn thân áo (phần trên eo) B1B2 = giảm sườn B2D1C1 = sườn thân áo (đường sườn thân áo) BB2 = lai áo

HÌNH THÂN TRƯỚC
AB = dài áo
AC = hạ nách
AD = hạ eo
AE = vào cổ
AE2 = hạ cổ
S: điểm giửa EE2 S1S = 1/3 E1S AF = ngang vai AF vuông góc với AB FG vuông góc với AF EG = sườn vai CC1 = ngang ngực
O: điểm giữa C1H OO1 = 1/3 C2O
J: điểm giữa GH JJ1 vuông góc GH C1O1H J1G = đường cong nách áo DD1 = ngang eo BB1 = ngang mông C1D1 = sườn thân áo (phần trên eo) B1B2 = giảm sườn B2D1C1 = sườn thân áo (đường sườn thân áo) BB2 = lai áo

HÌNH TAY ÁO
AB = dài tay
AC = hạ nách tay
AD = CE = ngang tay
O: điểm giữa AE
P: điểm giữa OE
Q: điểm giữa OA AA1 = 2cm = AD x 0,119cm QQ1 = AE x 0,049cm PP1 = AE x 0,0245cm Ax = đường thẳng nách tay (có phương không đổi)
E: có thể dịch chuyển trên Ax AQ1OP1E = vòng nách tay trước AA1O1E = vòng nách tay sau BF = cửa tay FG = giảm sườn tay EG = sườn tay GB = lai tay áo