0964 288 588
vien

Hướng dẫn in rập và sơ đồ trong phần mềm gerber

Có rất nhiều bạn đã làm gerber và đang học gerber nhưng chi biết thiết lập để in sơ đồ trong phần mềm gerber như thế nào, mình chi sẻ với các bạn video hướng dẫn thiết lập in rập và sơ đồ trên phẩn mềm gerber nhé, anh xem nào chưa biết thì tham khảo.